Škola, jež je odměnou pro děti i rodiče

Zůstaňme v kontaktu Facebook Instagram Newsletter

Tým základní školy BASIC

Seznamte se se skvělými lidmi v naší základní škole.


Jan Klaška

ředitel školy

klaska@skolabasic.cz

Asi to bude znít jako klišé, ale že chci být učitel, jsem věděl už od mladšího školního věku. O prázdninách jsme si u babičky hrávali na školu. Zvláštní, že i v době volna jsme na školu mysleli a nechtěli se jí vzdát. A protože nás bylo sedm, dalo to už slušnou menší třídu. A hádejte, kdo byl vždy učitelem… V naší rodině se navíc k učitelům chovala vždy velká úcta. Na střední škole jsem si chvíli myslel, že budu veterinářem a později novinářem, na škole vysoké jsem se pak po celou dobu profiloval jako jazykovědec. Nějakou dobu jsem dokonce pokračoval v doktorském studiu, v jeho průběhu jsem ale zjistil, že chci učit na základní škole. Na klasické státní škole, kam jsem nastoupil, jsem začal cítit, že se musím vydat jiným směrem a pokusit se měnit naše školství a tím i naši budoucnost. Říká se, že právě děti jsou naší budoucností či civilizací zítřka. A právě v Basicu nám o děti a naši budoucnost jde v první řadě.


Dominika Chudárková

zástupkyně ředitele pro základní školu

chudarkova@skolabasic.cz

Jako matka tří malých dětí jsem poslední rok své rodičovské dovolené přemýšlela, kterým směrem se bude můj profesní život ubírat. Stále více jsem měla pocit, že práce s dětmi bude tou pravou cestou. Zároveň jsem chtěla pracovat v takovém zaměstnání, kde uplatním své vysokoškolské vzdělání a kde se budu nadále rozvíjet. Nejen to mi Basic nabízí. Forma výuky, možnost individuálně přistupovat k dětem a překonávat jejich bariery je dle mého názoru jednou z hlavních cest, jak se z dětí mohou stát slušní, samostatní lidé, kteří se nebudou bát požádat o radu a pomoci druhým pro ně bude samozřejmostí. Toto všechno je pro mě zásadní i při výchově mých dětí.


Monika Baldrianová

učitelka základní školy

baldrianova@skolabasic.cz

Práci s dětmi se věnuji již od svých 15 let, kdy jsem trénovala děti tanečníky na mezinárodní soutěže a také doučovala své kamarády anglickému jazyku. Na vysoké škole jsem se ale rozhodla následovat své hlubší přání a vycestovala jsem za cizími jazyky do světa na zkušenou, jelikož právě tam se člověk dostane nejblíže k cizí řeči. Od roku 2010 jsem působila jako lektorka volnočasových aktivit pro děti a dorost ve Španělsku, dále o rok později jsem vypomáhala s výukou anglického jazyka v Holandsku na základní škole a později jsem se vrátila zpět do Španělska, kde jsem obohatila své působení v jazykových centrech pro španělské děti a dorost a vyučovala angličtinu spolu se sportovními a volnočasovými aktivitami. Působila jsem také v pražské International School of Prague. Cizí země mi ukázaly, že výuku lze zpestřit a obohatit i lepšími technikami, než se klasicky využívá v českém školství, což mě velmi fascinovalo a tyto skutečnosti se snažím předat i ukázat při výuce u nás.


Kristýna Červová

učitelka základní školy

cervova@skolabasic.cz

Jsem energický, kreativní, společenský a aktivní člověk. Ve svém volném čase se věnuji tanci, hudbě, zpěvu, historii a larpu. Velmi ráda poznávám nové věci a miluji výzvy, které jsou hnacím motorem pro každou mou činnost. A co je větší výzvou, než vychovávat a vzdělávat naši příští generaci? Proto jsem se rozhodla ke studiu na pedagogické fakultě a následně pro práci v Basicu. Chci dětem předat to nejlepší ze svých vědomostí a zkušeností, a třeba tím přispět svou kapkou pro lepší budoucnost. Protože moře je jen velké množství kapek.


Petra Henková Plšková

učitelka základní školy

henkova.plskova@skolabasic.cz

Jsem matkou dvou dětí. Ráda se učím novým věcem a mám chuť na sobě pracovat. Jsem člověk optimistický, pohodový, kreativní a trpělivý. Své výtvarné nadání jsem rozvíjela na základní, střední i vysoké škole a těším se, že se budu dál rozvíjet se svými žáky a představovat jim svět (nejen) výtvarného umění. Čeština je krásná řeč, mně velmi citově blízká. Snad proto se náš mateřský jazyk stal mým druhým hlavním oborem. Chtěla bych pomáhat dětem nalézt „svůj obor“ a stát se dobrým člověkem.


Marta Jankovičová

učitelka základní školy

jankovicova@skolabasic.cz

Absolvovala jsem deset roků studia přírodních věd (základní šestileté studium a čtyřleté postgraduální studium). Rozhodla jsem se předávat své znalosti nastupující generaci a přitáhnout žáky k lásce k přírodním vědám, které jsou často novodobou společností opomíjeny. Ráda studuji vědeckou literaturu, publikuji v odborných časopisech a experimentuji. Tímto směrem bych chtěla vést i svoje žáky. Na ZŠ Basic v Brně se mi velice líbí práce s dětmi i spolupráce s ostatními kolegy.


 

 

 


Klára Petříčková

učitelka základní školy

petrickova@skolabasic.cz

Základní školu Basic jsem objevila díky svému synovi. Když byl ve 4. třídě ZŠ, začali jsme přemýšlet o změně. Státní škola nás svým přístupem zklamala. Nejprve jsme vyzkoušeli Studijní centrum Basic a když jsme viděli pokroky, kterých dosahoval, byla naše volba jasná. Nyní náš syn navštěvuje již 9. třídu ZŠ Basic a díky přístupu kantorů a metodě výuky je pro něj škola příjemně a efektivně stráveným časem. Moje profesní cesta do Basicu vedla přes soukromou firemní výuku angličtiny a vedení kurzů pro seniory rovnou do 1. třídy.  Je krásné pozorovat, jak se z dětí stávají školáci, kteří s nadšením objevují svět, a já jim můžu být nápomocná.


Lenka Valentová

učitelka základní školy

valentova@skolabasic.cz

Práci s dětmi jsem se začala věnovat již v 15 letech jako pomocná vedoucí sportovních kroužků pro děti, a protože mě to bavilo, rozhodla jsem se pro pedagogické vzdělání. Děti, ať už mé vlastní, nebo žáci, které učím, mě neustále něčím překvapují. Práce s dětmi není lehká, ale je rozmanitá a zábavná. Těší mě, když je něco nového naučím. 


Eva Vohlídalová

učitelka základní školy

vohlidalova@skolabasic.cz

Pracovat s dětmi mě bavilo už když jsem byla sama dítě. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a poté sociální práci. Jsem komunikativní, empatická, trpělivá a pečlivá. Jako sociální pracovnice jsem pomáhala převážně dospělým a i když mě práce naplňovala, měla jsem v plánu vrátit se jednou k práci s dětmi. Během mateřské dovolené se třemi dětmi jsem se rozhodla, že nastal ten správný čas. Díky zkušenostem ze sociální oblasti jsem vnímavá a chápavá i k dětem se specifickými potřebami. Hledala jsem smysluplnou práci, která mě bude naplňovat a našla jsem BASIC. Školu, ve které je vzdělání dětí, jejich zájmy a potřeby vždy na prvním místě.


Erika Sedláčková

asistentka pedagoga

sedlackova@skolabasic.cz

Původní profesí jsem produkt manager, reklamační technik a obchodní zástupce. Práce s dětmi mě bavila vždy, ale pravý čas přišel až nyní. Byla to moje dcera, která mě přivedla na tuto cestu, když začala chodit do první třídy. Proč pracuji ve škole Basic? Po zjištění, že děti mají „nějaké“ bariéry v učení, jsem začala přemýšlet, jak pomoci dceři a dětem při učení tak, aby učení bylo hrou. Vystudovala jsem kurz Asistenta pedagoga a byla mi nabídnuta práce ve škole Basic.


Irena Syrová

asistentka pedagoga

syrova@skolabasic.cz

Vystudovala jsem na Masarykově univerzitě v Brně Pedagogickou fakultu. Láska k učitelskému povolání má od mého dětství v rodině tradici, vzor a pokračování. Vzdělání je bezpečná cesta, kterou život nabízí. Škola je základ života. Děti jsou největší zázrak na planetě Zemi. Ve školství a dětech je minulost, přítomnost i budoucnost světa. Učitel předává vědomosti, pracuje pro vzdělání lidstva. Proto jsem se rozhodla pro povolání učitele, láska k dětem a ke vzdělání je nejkrásnějším posláním učitele.
Učila jsem na základní škole v tradičním školství, na speciální škole, na obecní jednotřídní škole. Život je jako paleta barev, každý den použiješ jinou barvu, která má plno odstínů a je jen na nás, jaký odstín použijeme. Děti, žáci i studenti si zaslouží, aby pro ně škola znamenala pohádku při jejich životní cestě. Základní škola Basic je alternativní škola se zaměřením na výuku praktických vědomostí a dovedností. Poskytuje bezpečné prostředí a individuální přístup. Respektuje skutečné potřeby dětí, v níž se děti učí svým vlastním tempem, učení je baví a naučenému skutečně rozumí.
Když prší, hledej duhu, když je tma, hledej hvězdy. Každá cesta má svůj cíl. Základní škola Basic mně nabídla místo v mém životě, kde se cítím velice dobře, našla jsem svůj cíl…


Denisa Štefanigová

asistentka pedagoga, učitelka anglického jazyka

stefanigova@skolabasic.cz

Jsem absolventkou magisterského studia na Akademii Umění v Tallinnu a ráda bych se podělila o své zkušenosti s dětmi a vzděláváním. Jazyk pro mě není pouze nástrojem komunikace, ale také zábavou a hravou záležitostí. Ve škole BASIC se snažím dětem předat nejen znalosti, ale také odvahu a schopnost užít si jazyk bez strachu. Jsem empatická osoba a preferuji férovost a spolupráci ve třídě, soustředím se na rozvoj každého jednotlivce, a proto mám také druhou funkci ve škole jako asistentka pedagoga. Umění je pro mě humanitární vědou plnou spolupráce a porozumění a to se snažím předat také dětem. Během svého studia na Fakultě výtvarných umění v Brně jsem učila v soukromé škole StartART přípravu dětí na střední umělecké školy a v Estonsku jsem si přivydělávala online kurzy pro děti i dospělé v kresbě a malbě. Ve škole BASIC mě naplňuje úzký kontakt s dětmi, které jsou plné potenciálu a my – učitelé – jim můžeme pomoci rozvíjet jejich talenty a podat jim pomocnou ruku, která je vlídná.


Pavla Hejnová

vychovatelka školní družiny

p.hejnova@skolabasic.cz

Už jako malé dítě jsem si hrávala na mateřskou školu, později i na „základku“, se svými kamarádkami. Asi nebyla náhoda, že také otec mých tří dětí vyrůstal v učitelské rodině a i ony se vydaly na studia a později i životní cesty, kde vzdělávání či vedení druhých lidí je jejich hlavním posláním. I když jsem na přání mého otce vystudovala jiný univerzitní obor, příchodem vnoučat se můj zájem o výchovu dnešních generací dětí nejen umocnil, ale od školního roku 2018/19 se stal skutečností. Opustila jsem práci, která sice dobře živila mou hlavu, ale o to méně uspokojovala moji duši. Dnes vím, že jsem součástí týmu, kde zájmy dítěte, jeho potřeby a citový život jsou na prvním místě v hledání jejich poslání a povolání. Dosavadní životní zkušenosti mi na této cestě ukazují, jak s dětmi pracovat a jak je vést tak, aby z naší školy odcházely jako úspěšné, sebeurčené bytosti, které ví, že hlavním smyslem života je být šťastný…


Sdílejte stránku na sociálních sítích

Dostávejte od nás užitečné informace e-mailem »

Chci e-maily