Škola, jež je odměnou pro děti i rodiče

Zůstaňme v kontaktu Facebook Instagram Newsletter

Tým základní školy BASIC

Seznamte se se skvělými lidmi v naší základní škole.


Jan Klaška

ředitel školy

klaska@skolabasic.cz

Asi to bude znít jako klišé, ale že chci být učitel, jsem věděl už od mladšího školního věku. O prázdninách jsme si u babičky hrávali na školu. Zvláštní, že i v době volna jsme na školu mysleli a nechtěli se jí vzdát. A protože nás bylo sedm, dalo to už slušnou menší třídu. A hádejte, kdo byl vždy učitelem… V naší rodině se navíc k učitelům chovala vždy velká úcta. Na střední škole jsem si chvíli myslel, že budu veterinářem a později novinářem, na škole vysoké jsem se pak po celou dobu profiloval jako jazykovědec. Nějakou dobu jsem dokonce pokračoval v doktorském studiu, v jeho průběhu jsem ale zjistil, že chci učit na základní škole. Na klasické státní škole, kam jsem nastoupil, jsem začal cítit, že se musím vydat jiným směrem a pokusit se měnit naše školství a tím i naši budoucnost. Říká se, že právě děti jsou naší budoucností či civilizací zítřka. A právě v Basicu nám o děti a naši budoucnost jde v první řadě.


Klára Petříčková

třídní učitelka 2. třídy

petrickova@skolabasic.cz

Základní školu Basic jsem objevila díky svému synovi. Když byl ve 4. třídě ZŠ, začali jsme přemýšlet o změně. Státní škola nás svým přístupem zklamala. Nejprve jsme vyzkoušeli Studijní centrum Basic a když jsme viděli pokroky, kterých dosahoval, byla naše volba jasná. Nyní náš syn navštěvuje již 9. třídu ZŠ Basic a díky přístupu kantorů a metodě výuky je pro něj škola příjemně a efektivně stráveným časem. Moje profesní cesta do Basicu vedla přes soukromou firemní výuku angličtiny a vedení kurzů pro seniory rovnou do 1. třídy.  Je krásné pozorovat, jak se z dětí stávají školáci, kteří s nadšením objevují svět, a já jim můžu být nápomocná.


Kristýna Červová

třídní učitelka 3. a 4. třídy

cervova@skolabasic.cz

Jsem energický, kreativní, společenský a aktivní člověk. Ve svém volném čase se věnuji tanci, hudbě, zpěvu, historii a larpu. Velmi ráda poznávám nové věci a miluji výzvy, které jsou hnacím motorem pro každou mou činnost. A co je větší výzvou, než vychovávat a vzdělávat naši příští generaci? Proto jsem se rozhodla ke studiu na pedagogické fakultě a následně pro práci v Basicu. Chci dětem předat to nejlepší ze svých vědomostí a zkušeností, a třeba tím přispět svou kapkou pro lepší budoucnost. Protože moře je jen velké množství kapek.


Dominika Chudárková

zástupkyně ředitele pro základní školu,
třídní učitelka 5. třídy

chudarkova@skolabasic.cz

Jako matka tří malých dětí jsem poslední rok své rodičovské dovolené přemýšlela, kterým směrem se bude můj profesní život ubírat. Stále více jsem měla pocit, že práce s dětmi bude tou pravou cestou. Zároveň jsem chtěla pracovat v takovém zaměstnání, kde uplatním své vysokoškolské vzdělání a kde se budu nadále rozvíjet. Nejen to mi Basic nabízí. Forma výuky, možnost individuálně přistupovat k dětem a překonávat jejich bariery je dle mého názoru jednou z hlavních cest, jak se z dětí mohou stát slušní, samostatní lidé, kteří se nebudou bát požádat o radu a pomoci druhým pro ně bude samozřejmostí. Toto všechno je pro mě zásadní i při výchově mých dětí.


Marta Jankovičová

třídní učitelka 7. a 8. třídy

jankovicova@skolabasic.cz

Absolvovala jsem deset roků studia přírodních věd (základní šestileté studium a čtyřleté postgraduální studium). Rozhodla jsem se předávat své znalosti nastupující generaci a přitáhnout žáky k lásce k přírodním vědám, které jsou často novodobou společností opomíjeny. Ráda studuji vědeckou literaturu, publikuji v odborných časopisech a experimentuji. Tímto směrem bych chtěla vést i svoje žáky. Na ZŠ Basic v Brně se mi velice líbí práce s dětmi i spolupráce s ostatními kolegy.


Petra Henková Plšková

třídní učitelka 9. třídy

henkova.plskova@skolabasic.cz

Jsem matkou dvou dětí. Ráda se učím novým věcem a mám chuť na sobě pracovat. Jsem člověk optimistický, pohodový, kreativní a trpělivý. Své výtvarné nadání jsem rozvíjela na základní, střední i vysoké škole a těším se, že se budu dál rozvíjet se svými žáky a představovat jim svět (nejen) výtvarného umění. Čeština je krásná řeč, mně velmi citově blízká. Snad proto se náš mateřský jazyk stal mým druhým hlavním oborem. Chtěla bych pomáhat dětem nalézt „svůj obor“ a stát se dobrým člověkem.


Lenka Valentová

třídní učitelka 6. třídy

valentova@skolabasic.cz

Lenka se do Basicu vrátila po mateřské dovolené a brzy nám o sobě napíše pár slov.


Monika Baldrianová

učitelka cizích jazyků, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

baldrianova@skolabasic.cz

Práci s dětmi se věnuji již od svých 15 let, kdy jsem trénovala děti tanečníky na mezinárodní soutěže a také doučovala své kamarády anglickému jazyku. Na vysoké škole jsem se ale rozhodla následovat své hlubší přání a vycestovala jsem za cizími jazyky do světa na zkušenou, jelikož právě tam se člověk dostane nejblíže k cizí řeči. Od roku 2010 jsem působila jako lektorka volnočasových aktivit pro děti a dorost ve Španělsku, dále o rok později jsem vypomáhala s výukou anglického jazyka v Holandsku na základní škole a později jsem se vrátila zpět do Španělska, kde jsem obohatila své působení v jazykových centrech pro španělské děti a dorost a vyučovala angličtinu spolu se sportovními a volnočasovými aktivitami. Působila jsem také v pražské International School of Prague. Cizí země mi ukázaly, že výuku lze zpestřit a obohatit i lepšími technikami, než se klasicky využívá v českém školství, což mě velmi fascinovalo a tyto skutečnosti se snažím předat i ukázat při výuce u nás.

Eva Vohlídalová

třídní učitelka 1. třídy

vohlidalova@skolabasic.cz

Pracovat s dětmi mě bavilo už když jsem byla sama dítě. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a poté sociální práci. Jsem komunikativní, empatická, trpělivá a pečlivá. Jako sociální pracovnice jsem pomáhala převážně dospělým a i když mě práce naplňovala, měla jsem v plánu vrátit se jednou k práci s dětmi. Během mateřské dovolené se třemi dětmi jsem se rozhodla, že nastal ten správný čas. Díky zkušenostem ze sociální oblasti jsem vnímavá a chápavá i k dětem se specifickými potřebami. Hledala jsem smysluplnou práci, která mě bude naplňovat a našla jsem BASIC. Školu, ve které je vzdělání dětí, jejich zájmy a potřeby vždy na prvním místě


Erika Sedláčková

asistentka pedagoga v 8. třídě

sedlackova@skolabasic.cz

Původní profesí jsem produkt manager, reklamační technik a obchodní zástupce. Práce s dětmi mě bavila vždy, ale pravý čas přišel až nyní. Byla to moje dcera, která mě přivedla na tuto cestu, když začala chodit do první třídy. Proč pracuji ve škole Basic? Po zjištění, že děti mají „nějaké“ bariéry v učení, jsem začala přemýšlet, jak pomoci dceři a dětem při učení tak, aby učení bylo hrou. Vystudovala jsem kurz Asistenta pedagoga a byla mi nabídnuta práce ve škole Basic.


Veronika Tomková

asistentka pedagoga v 9. třídě

tomkova@skolabasic.cz

Už odmala mě lákal anglický jazyk, a to zejména díky hudbě. Chtěla jsem vědět, co se zpívá v písničkách v angličtině. Propojila jsem tak své dvě velké záliby – hudbu a cizí jazyk. Na vysoké škole jsem pak začala více cestovat a rozvíjet své jazykové a komunikační schopnosti. Na svých cestách jsem pracovala s dětmi (na Maltě v jazykové škole, v Nepálu v malé horské vesnici) a postupem času mi došlo, že se tomu chci věnovat více než jen na svých cestách. Chci vést děti k tomu, aby se jim v životě dařilo, měly pochopení pro druhé a šly si za svými cíli. Mám hezký pocit, když jdu po práci domů a vím, že jsem svůj čas vynaložila smysluplně a pomohla přitom druhým.


Pavla Hejnová

vychovatelka školní družiny

p.hejnova@skolabasic.cz

Už jako malé dítě jsem si hrávala na mateřskou školu, později i na „základku“, se svými kamarádkami. Asi nebyla náhoda, že také otec mých tří dětí vyrůstal v učitelské rodině a i ony se vydaly na studia a později i životní cesty, kde vzdělávání či vedení druhých lidí je jejich hlavním posláním. I když jsem na přání mého otce vystudovala jiný univerzitní obor, příchodem vnoučat se můj zájem o výchovu dnešních generací dětí nejen umocnil, ale od školního roku 2018/19 se stal skutečností. Opustila jsem práci, která sice dobře živila mou hlavu, ale o to méně uspokojovala moji duši. Dnes vím, že jsem součástí týmu, kde zájmy dítěte, jeho potřeby a citový život jsou na prvním místě v hledání jejich poslání a povolání. Dosavadní životní zkušenosti mi na této cestě ukazují, jak s dětmi pracovat a jak je vést tak, aby z naší školy odcházely jako úspěšné, sebeurčené bytosti, které ví, že hlavním smyslem života je být šťastný…


Sdílejte stránku na sociálních sítích

Dostávejte od nás užitečné informace e-mailem »

Chci e-maily