Škola, jež je odměnou pro děti i rodiče

Zůstaňme v kontaktu Facebook Instagram Newsletter

Základní škola Brno

Přihlaste své dítě do základní školy, v níž se děti učí svým vlastním tempem, učení je baví a naučenému skutečně rozumí.

Jak přistupujeme k vašim dětem

Naprosto individuální přístup

V každé třídě je max. 12 žáků. Ke každému z nich přistupujeme individuálně: nejenom k jejich osobnosti, předpokladům, oborové orientaci či povaze, ale také ve výuce. Každé dítě pracuje svým vlastním tempem na své úrovni. Z výuky si tak každý odnese maximum.

Děti jsou v bezpečném prostředí

Dbáme na to, aby se u nás děti cítily naprosto bezpečně. Našim učitelům mohou plně důvěřovat, a nebát se jim proto cokoliv říct. Žáky netrestáme! Místo toho jim ukazujeme důsledky jejich činů a vedeme je k tomu, aby za ně nesli zodpovědnost.

Kvalitní výukový plán

Každý žák má svůj učební plán, který odpovídá školnímu vzdělávacímu programu v daném ročníku. Učíme tak, aby všichni učivu rozuměli a byli schopni jej používat v praxi. Díky naši učební metodě poskytujeme každému potřebný čas na osvojení učiva.

Vzájemná pomoc žáků a pedagogů

Díky našemu etickému přístupu se na nás děti obracejí s jakýmkoliv problémem. Nabízíme propojené předměty i samostatnou výuku s vyškolenými učiteli. Kvalitní asistenti pedagogů se věnují nadstandardní péči dětem, které to aktuálně potřebují.

Jsme škola zapsaná v rejstříku škol. V rámci výuky plníme státem definované osnovy.

Naše výuková metoda v praxi

Proškolení učitelé dbají na to, aby každý žák správně a plně pochopil aktuální učivo, než postoupí k další učební látce.

Používáme různé metody výuky – od klasické frontální přes skupinovou až po výuku projektovou.

Všichni naši žáci se dostávají na školy, které si vybrali: střední odborné školy, gymnázia, ale i učňovské obory. S dětmi pracujeme tak, aby si vybrali střední školu, která je bude bavit a naplňovat.

Naši absolventi na středních školách často působí např. jako předsedové tříd.

Speciální propojené předměty

Na druhém stupni poskytujeme speciální propojené předměty Člověk a společnostČlověk a příroda. Některé učivo se totiž učí opakovaně ve více předmětech, ale specializovaně.

V reálném světě to ale takto nefunguje. Na Měsíc se nemůžeme dívat jen z přírodovědného hlediska a jindy ze zeměpisného. Proto výuku propojujeme s reálným světem.

Člověk a společnost spojuje občanskou výchovu, dějepis a část zeměpisu orientovanou na lidskou společnost. Člověk a příroda spojuje přírodopis, fyziku, chemii a část zeměpisu týkající se přírodní sféry.


Exkurze, výlety, soustředění a kroužky

V rámci výuky navštěvujeme různá střediska, muzea, galerie,  divadla. Starší žáci chodí i na večerní divadelní představení, a mohou se tak seznámit s operou, baletem i muzikálem.

Jezdíme na školní výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy, mladší žáci chodí do plavání.

Žáci 8. a 9. ročníku jezdí dvakrát ročně na studijní soustředění. To se zaměřuje na český jazyk a matematiku a přípravu na přijímací zkoušky.

Žáci 6. až 9. ročníku mají 1x týdně tzv. studijní seminář, ve kterém se učí samostatně studovat, osvojují si svoje strategie učení a plánují své studijní činnosti tak, aby získali co nejvíce vědomostí a dovedností a vše dotáhli do zdárného konce.

V rámci předmětu Člověk a příroda mají žáci i terénní cvičení. V něm si v reálném světě vyzkouší to, co se naučili ve třídě. Snadno tak propojí teorií s praxí.

Ve druhém stupni žáci absolvují též výuku pracovních činností a to blokově každý měsíc. Každý tak má šanci svou práci pořádně dokončit a vyzkoušet si třeba vaření celého menu, šití na šicím stoji či výrobu ze dřeva nebo jiných materiálů.

V každém pololetí nabízíme také širokou nabídku kroužků pro žáky všech věkových kategorií. Kroužky jsou realizovány v prostorách školy a zajišťují je naši pedagogové nebo externí lektoři.


Kdy máme otevřeno

Vyučování začíná v 8:30. Konec závisí na počtu vyučovacích hodin. Prvňáčci mají 20 hodin týdně, deváťáci 32.

Ranní družina je již od 7:30, odpolední až do 17 hod.

Kolik dětí je ve třídě

V každé třídě máme max. 12 žáků. V případě výchovné výuky můžeme dvě třídy spojit.

Kdo se o děti stará

O děti se stará tým kvalifikovaných učitelů, asistentů a vychovatelů.

Možnost přestupu z jiné školy

Není vaše dítě ve stávající škole spokojené? Nečekejte na pololetí, či konec roku.

Vaše dítě k nám může přestoupit kdykoliv v průběhu celého školního roku.

Jak na to? Nové žáky si vybíráme a děti si vybírají nás.

  1. Nejprve se s vámi i dítětem sejdeme a popovídáme si o vzájemných představách.
  2. Následují dva dny na zkoušku.
  3. A poté se opět sejdeme a dohodneme se na přestupu.

Jak nás hodnotíte

Němečkovi

„Milá školo Basic,

ze všeho nejdříve bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří Basic děláte bezpečným a radostným místem pro naše děti. Vážíme si každodenní práce, kterou odvádíte na 100 % a vždy s úsměvem, vytváříte příjemné a bezpečné prostředí pro naše děti, které se do školy těší a učení je pro ně radost. Jsme si vědomi, že to není samozřejmostí a máme zkušenost s jinou školou, kde bylo opravdu „učení – mučení“ pro žáky i rodiče, ale Basic byl naším krokem z toho ven. Děti mají školu rády, učivo zvládají svým tempem díky poctivému a ohleduplnému přístupu vyučujících.

Tímto ještě jednou děkujeme celému týmu Basic. Vážíme si vaší práce, jelikož se podílíte na budoucnosti našich dětí!“

Petra Čačková

„Ve škole jsem před mateřskou pracovala, takže můžu z vlastní zkušenosti říct, že tu vládne podstatně pohodovější atmosféra než na jiných školách. Pokud je nějaký zádrhel, hned se řeší, jak ve třídě, tak třeba mezi učiteli, takže se tu nehrají „zákulisní hry“ typu „ten s tím proti tamtomu“.

Děti ze školy nejsou stresované a nebojí se do ní chodit (když si vzpomenu na svoji školní docházku, škoda mluvit…).

Výuka je zaměřená na to, aby děti látku pochopily a prakticky si kdeco vyzkoušely (když si uděláte model sluneční soustavy, tak si to zapamatujete líp než z obrázku v učebnici).

Děti se taky nebojí zeptat a nesedí jak zařezaní, což je myslím dobrá výbava do života.“

Andrea Lačňáková

„Františkovu výuku v ZŠ Basic celá rodina hodnotíme velmi kladně. Pro všechny je to velký přínos v porovnání s navštěvováním předešlé ZŠ. Zcela se změnil Františkův přístup ke školní docházce a k učení jako takovému. Již to nebere jako „nutné zlo“ a nechodí do školy „přetrpět“.

Do školy se v podstatě těší a především se raduje ze svých úspěchů, které ho motivují k další snaze ke studiu. Začaly se u něj projevovat nové vlastnosti jako je ctižádostivost a snaha dosáhnout lepších výsledků, což jsme u něj dříve ve spojitosti s učením neznali. Jeho velkým cílem je stát se žákem měsíce.

Také doma je poznat velká změna v přístupu k okolí. Z tichého, neprůbojného dítěte se stal častým organizátorem her pro celou rodinu. Zapojuje nás všechny do slovních, písemných nebo početních her a řídí jejich průběh a často určuje celá pravidla. Dbá na to, aby všechna slova byla pochopena, pokud ne, tak vše velmi ochotně vyhledá na internetu. Demonstrace situací a příběhů pomocí předmětů jsou u nás zcela normální a součástí rozhovorů.

Nejvíce se nám líbí jeho zvídavost a zájem o další informace. Získává je z internetu a televize a sám o nich chce dále diskutovat a zajímat se o názory jiných. Přestává se stavět do pozice pasivního účastníka, ale naopak je iniciátorem. A tak jsme ho doposud neznali a nikdy se tak neprojevoval.“

Prostory školy

Prohlédněte si, kde se vaše dítě bude učit, bavit a jíst.

Školné

Zjistěte, jaká je výše školného pro vaše dítě.

Zápis

Zjistěte podrobnosti o tom, jak vaše dítě zapsat do naší základní školy.

Mám zájem o ukázku výuky zdarma

Pošlete nám na sebe kontakt a my se vám ozveme s nabídkou volných termínů pro ukázku výuky v naší základní škole.
Je možné nahlédnout i do naší online výuky.

Sdílejte stránku na sociálních sítích

Dostávejte od nás užitečné informace e-mailem »

Chci e-maily