Škola, jež je odměnou pro děti i rodiče

Zůstaňme v kontaktu Facebook Instagram Newsletter

O škole Basic

Chcete se dozvědět, jaké myšlenky a postoje stojí za školou Basic?


Škola Basic byla založena v roce 2009 skupinou nadšenců, kteří sdíleli sen o přeměně vzdělávání. Měli pocit, že mnoho běžných škol selhávalo při vzdělávání bystrých dětí a žáků. Naším cílem je umožnit našim žákům, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání i životy.


Školu i školku by rodiče měli vybírat pečlivě

Výběr školy je pro dítě klíčový

Dítě netráví většinu aktivního dne doma s rodiči, ale ve školce či škole. To škola ovlivňuje celý další život dítěte. Proto je důležité při jejím výběru myslet nejen na to, aby se tam dítě naučilo číst, psát, počítat a něco o světě kolem sebe. Důležité je i to, aby se v ní dítě cítilo dobře, získalo důvěru k sobě samému i okolí a naučilo se fungovat v okolním světě – dětském i dospělém. Vybírejte proto pečlivě, komu své dítě svěříte.

Škola děti formuje

Ve všech stupních škol jsme trávili podstatnou část svých dnů, nacházeli zde první kamarády, lásky, zklamání, vyrovnávali se s autoritami, učili se žít a fungovat ve větší skupině, získávali první zkušenosti a osvojovali si vědomosti a dovednosti pro život. Škola vedle rodiny formuje naši osobnost a vybavuje nás do života.

Vzdělávací program je důležitým kritériem

V minulosti jsme většinou nastoupili do školy nejbližší našemu bydlišti, aniž by o tom rodiče nějak zvlášť uvažovali, nebo dokonce uvažovat mohli. Všechny školy byly téměř stejné a žádná nenabízela něco jiného. Dnes tomu tak ale není. Dobré školy mají vizi, jasně formulovaný vzdělávací program, přístup k dětem a vedení, které zabezpečuje, že všichni dospělí tuto vizi naplňují. Vybírejte školu po konzultaci s jejím vedením. Rodiče vždy velmi dobře intuitivně cítí, co je pro jejich dítě nejlepší, co odpovídá jejich představě i jejich dítěti. Řiďte se proto svou intuicí a nikoliv tradicí.

Aby dítě nemělo ke škole nechuť

To, že se v přístupu ke vzdělávání ve veřejnosti něco děje, mění, si všímáme z dotazů na nejrůznějších přednáškách, které pořádáme. Ale také u rodičů, jejichž dítě k nám nastupuje do prvního ročníku či přestupuje z jiné školy.

Mámy a tátové se zajímají o prostředí školy, o to, jaký přístup mají učitelé k dětem, zda zohledňují osobnost dítěte a jeho pracovní tempo, kolik domácích úkolů žáci dostávají a jaká je jejich povaha. Rodina zkrátka chce, aby se jejich dítě cítilo ve škole bezpečně, aby mělo důvěru ve své okolí a okolí důvěřovalo jemu. Aby žák zažíval spíše úspěchy než zklamání a prohry, které by jej mohly uvrhnout do svého vnitřního světa a vypěstovat v něm nechuť ke škole a celému vzdělávání.

S takovými dětmi se však často setkáváme. Jejich rodiče podcenili výběr školy a dítě později ztratilo chuť se vzdělávat, škola se pro ně stala problémem…

Rodiče jsou dnes pracovně vytížení

Pro rodiče je dnes důležité i to, aby je škola co nejméně zatížila. Protože v dnešní době už nemají možnost ani chuť suplovat školu, trápit se s dětmi nad domácími úkoly, pracně doma dohánět to, co se ve škole nezvládlo, tahat z dítěte, co se mu ve škole stalo, motivovat dítě k tomu, aby se do školy těšilo. Vedle samotného vzdělávaní je tedy při výběru školy třeba zohlednit také celkové klima školy, prostředí, vztahy mezi dětmi a učiteli. To, jak škola přistupuje k dítěti a jeho osobnosti. A také to, zda vůbec, do jaké míry a jakým způsobem řeší problémy jednotlivých žáků a konflikty mezi dětmi.

V Basicu jsou děti šťastné

V Basicu máme bohaté zkušenosti. Vedle mateřské a základní školy provozujeme i studijní centrum, kde doučujeme děti z jiných škol. Denně tedy slýcháme, co je v brněnských školách špatně. Co děti i rodiče trápí, s čím si nevědí rady, jak školy i učitelé komunikují. Denně vidíme, co se může stát během pár měsíců ve škole s dětskou duší. V naší školce a škole proto můžeme tomuto všemu předejít. Přijďte se podívat, jak to s dětmi umíme a že jsou u nás děti šťastné.


Zjistěte více

Sdílejte stránku na sociálních sítích

Dostávejte od nás užitečné informace e-mailem »

Chci e-maily